Apr 18 / Bengt

Fortsatt arbete på ram från början av 1900-talet

Dec 8 / Bengt

Omförgyllning av ram från början av 1900-talet