Dec 8 / Bengt

Omförgyllning av ram från början av 1900-talet