Apr 18 / Bengt

Fortsatt arbete på ram från början av 1900-talet